august 2010

Sc-kullet

Som de veit, er eg sjukepleiar. Og for meg er kattene medisin for sjela og kroppen. Difor heiter dette kullet Sc-kullet, som kjem av subcutan. Det betyr "under huden". Det er eine måten å...
hits