november 2009

Ufo ferdig

I sumar hadde eg ei venninde på besøk. Me skulle sy løper frå Familien. Venninda mi fekk sin løper ferdig, og gav den vekk før syhelga var over..... Eg laga to løpara parallelt, slik som eg pleie. ...
hits